Dobrý den, drazí! / Привіт, любі!

Tisková zpráva:
Festival Vzájemnosti
jako Prostor pro dialog: Unikátní platforma pro vzájemnou inspiraci


Divadelní Festival vzájemnosti spojuje české a ukrajinské umělce v pěti městech Ukrajiny. Cílem festivalu je propojit kulturní úsilí České republiky a Ukrajiny prostřednictvím uměleckého vyjádření a podpory dialogu a vzájemného porozumění mezi umělci obou zemí. Hlavním iniciátorem této události je v kruzích angažovaného divadla známý divadelní režisér David Zelinka spolu s divadelní skupinou a nevládní organizací Teď nádech a leť.
Tato inspirativní a rozsahem nebývalá událost se uskuteční od 12. do 28. dubna 2024 v pěti městech Ukrajiny: Rivne (12.-14.4.), Žytomyr (15.-17.4.), Černihiv (19.-21.4.), Kyjev (22.-24.4.) a Ivano-Frankivsk (26.-28.4.).
Během tří dnů se v každém festivalovém městě mohou diváci těšit na bohatý program, který zahrnuje:
● 7 českých divadelních představení a několik lokálních
● 2 dílny (pro děti a pro dospělé)
● koncerty, film a prezentace děl českých a ukrajinských umělců, včetně lokálních a těch, kteří byli nuceni opustit svoji zemi kvůli válce.
Akce se účastní divadelní soubory: Divadlo Líšeň (Brno), Teď nádech a leť (Praha), Divadlo Feste (Brno), Debora Štysová a kol. (Praha). V Ukrajině česká divadla v jednotlivých městech spolupracují s akademickými státními divadly i nezávislými scénami.

“Náš Festival Vzájemnosti slibuje nejen umělecké zážitky, ale dává i prostor pro diskuse o tématech inscenací, kterými jsou zejména reflexe dnešního světa, život ve válce, uprchlictví, překračování hranic a nacházení nového domova. V programu jsou ale také ryze poetické inscenace a hry pro děti, abychom nebyli pouze vážní. Festival chce být především inspiračním setkáním pro další spolupráci mezi umělci z obou zemí, protože vzhledem k množství Ukrajinců v Česku a kontaktů, které vznikají, bude naše budoucnost přinejmenším dlouhou dobu společná. Pro české umělce může být hraní pro diváky z Ukrajiny zkušeností, která dá nový pohled na smysl samotné tvorby,” říká hlavní organizátor a vizionář celé akce, divadelní režisér David Zelinka.

Více informací o Festivalu vzájemnosti a jeho programu je zveřejněno a bude postupně doplňováno na webu festivalu: www.festivalvzajemnosti.eu
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Kontakt pro média:
Pro veškeré informace a rozhovory:
David Zelinka (CZ, ENG, UA), Telefon +420 731 028 107 E-mail: tednadechalet@gmail.com
Lucie Řehoříková (CZ, UA, ENG), Telefon: +420 736 538 575 E-mail: lucierehorikova@seznam.cz
Anna Teslia (UA, ENG, CZ), Telefon: +420 606 935 498 E-mail: anyateslya@gmail.com
Borys Zajcev (UA, CZ, ENG), Telefon: +380 68 743 14 81; +420 774 263 935 E-mail: boriszaitsev3@gmail.com
Zveme všechny zájemce a milovníky divadla, aby se připojili k této jedinečné události a podpořili rozvoj kulturní spolupráce mezi Ukrajinou a Českou republikou.


Прес-реліз:
Фестиваль Взаємності
як Простір для діалогу: Унікальна платформа для взаємного інспірування


Театральний „Фестиваль взаємності“ об’єднає чеських та українських митців у п’яти містах України. Метою фестивалю є поєднання культурних наснаг Чеської Республіки та України через мистецьке вираження та підтримку діалогу й взаєморозуміння серед митців обох країн. Головним ініціатором цієї події є відомий театральний режисер ангажованого театру Давід Зелінка разом з театральною групою й неурядовою організацією „Тепер вдих і лети“.
Ця значна для культурної сфери подія, що може надихнути й подальші проєкти в міжнародній кооперації, відбудеться 12–28 квітня 2024 року в п’яти українських містах: Рівному (12–14 квітня), Житомирі (15–17 квітня), Чернігові (19–21 квітня), Києві (22–24 квітня) та Івано-Франківську (26–28 квітня).
Протягом трьох днів у кожному фестивальному місті на глядачів чекає різноманітна програма, що включає:
● 7 чеських театральних вистав і кілька локальних
● 2 майстер-класи (для дітей та дорослих)
● концерти, фільм та презентації робіт чеських та українських митців, як місцевих, так і тих, хто були змушені поїхати з України через повномасштабне вторгнення.
У фестивалі беруть участь такі театральні колективи: театр „Лішень“ (Брно), „Тепер вдих і лети“ (Прага), театр „Фесте“ (Брно), Дебора Штисова та кол. (Прага). В Україні чеські театри в кожному з міст співпрацюють з академічними державними театрами й незалежними сценами.
„Наш Фестиваль Взаємності не лише принесе мистецькі враження, а й надасть простір для дискусій на теми вистав, серед яких – рефлексія сьогоднішнього світу, життя у війні, ситуація біженців, перетинання кордонів і знаходження нового дому. В програмі відвідувачі знайдуть і чисто поетичні постановки та вистави для дітей, тож передбачено й більш розважальне дозвілля. Фестиваль прагне передусім бути спільною зустріччю, яка може надихнути до подальшої співпраці між митцями з обох країн. Враховуючи чисельність українців у Чехії та інтенсивність контактів, що виникають, наше майбутнє буде ще довгі роки спільним. Для чеських митців виступи перед глядачами з України можуть стати досвідом, який принесе новий погляд на сенс самої творчості“, — каже головний організатор і візіонер заходу, театральний режисер Давід Зелінка.
Більше інформації про “Фестиваль взаємності” та його програму Ви можете знайти на сайті фестивалю:
www.festivalvzajemnosti.eu
Проєкт відбувається за фінансової підтримки Міністерства культури Чеської Республіки, Національного плану відновлення Чеської Республіки та Європейського Союзу.

Контакт для медіа:
Вся інформація та інтерв’ю:
Давід Зелінка (CZ, ENG, UA), Телефон +420 731 028 107 E-mail: tednadechalet@gmail.com
Луція Ржегоржікова (CZ, UA, ENG), Телефон: +420 736 538 575 E-mail: lucierehorikova@seznam.cz
Анна Тесля (UA, ENG, CZ), Телефон: +420 606 935 498 E-mail: anyateslya@gmail.com
Борис Зайцев (UA, CZ, ENG), Телефон: +380 68 743 14 81; +420 774 263 935 E-mail: boriszaitsev3@gmail.com
Запрошуємо поціновувачів театру й усіх зацікавлених відвідати цю унікальну подію й підтримати розвиток культурної співпраці між Україною та Чеською Республікою. ____________________________