O FESTIVALU / ПРО ФЕСТИВАЛЬ

FESTIVAL VZÁJEMNOSTI 
ČESKO-UKRAJINSKÉ FESTIVALY V 5 MĚSTECH UKRAJINY


Festival vzájemnosti je česko-ukrajinské setkání, divadelní i lidské. Osudy našich zemí se za poslední dva roky velmi sblížily – díky zájmu o Ukrajinu a její podpoře od mnoha lidí v České republice, díky ukrajinské kultuře, která spolu s těmi, kdo utíkají před válkou, obohacuje život v Česku. Toto platí v umění ještě mnohem více než v jiných oblastech života. Díky vazbám, které vznikají, bude naše budoucnost přinejmenším mnoho dalších let společná.
Festival vzájemnosti je malou ukázkou toho, jak spolu můžeme být, co spolu můžeme vytvářet. Chce být příslibem budoucnosti, místem pro navázání nových přízní, počátkem nových společných projektů.
Přijíždíme s inscenacemi, které reflektují současný svět a lidský život v něm, protože jedním ze smyslů divadla je přispívat k porozumění, odhalovat skutečnost, pronikat pod povrch. Přijíždíme s inscenacemi čistě poetickými, protože jedním ze smyslů divadla je nabízet krásu, světlo a duchovnost. V každém z vybraných festivalových měst zveme do programu místní umělce a jejich tvorbu.
Českou část programu tvoří 7 inscenací z dílny 4 souborů. Divadlo Líšeň představí „Sávitrí“, staroindickou báji ve formě asijské stínohry o lásce, která překoná zlý osud, a „Anděly z lesa“, romskou pohádku pro děti.
Soubor Teď nádech a leť uvede dvě inscenace a sérii divadelních miniatur. První z inscenací „A lidé žijí. Abdul“ klade otázky o odpuštění neodpustitelného na pozadí příběhů z války v Čečně. Druhá s názvem „Přicházejí. Co chtějí? Co chceme?“ je věnována životům těch, kdo opouštějí domovy. „Miniatury“ jsou drobná díla s tématy, která se v současné době silně dotýkají jejich autorů.
Divadlo Feste nabídne dokumentární inscenaci „Žal“ vznikající na základě rozhovorů s ukrajinskými teenagery v Česku a mapující jejich život a pocity. „Traces of Human Presence“ scénografky, architektky a performerky Debory Štysové balancuje na pomezí performance a meditace o prostoru – jak se v něm odráží lidský život a jak je minulost ovlivňována přítomností.
Divadla Teď nádech a leť a Feste spolupracují s ukrajinskými herečkami, které v České republice našly útočiště před válkou a možnost rozvíjet svou tvorbu. Ukrajinská divadla účastnící se festivalu představí inscenace vzniklé během války a různými způsoby se dotýkající válečné tématiky.
Vedle divadel festival nabídne i film “Paradox” ukrajinské herečky a režisérky Marie Tatarynové o životě a pocitech ukrajinských studentek v Česku, dílnu stínohry pro děti, dílnu rozvoje citlivosti vůči prostoru a svému tělu v prostoru a také koncert Pavly Dombrovské z Divadla Líšeň. Kromě toho bude prostor i pro diskuze na témata jednotlivých inscenací a pro setkání všech zúčastněných.
Festival vzájemnosti se postupně odehraje v Rivnem, Žytomyru, Černihově, Kyjevě a Ivano-Frankivsku.
ФЕСТИВАЛЬ ВЗАЄМНОСТІ 
ЧЕСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ТЕАТРАЛЬНІ ФЕСТИВАЛІ В 5 МІСТАХ УКРАЇНИ


„Фестиваль взаємності“ — це чесько-українська зустріч, як театральна, так і людська. Долі наших країн за останні два роки стали дуже близькими: завдяки підтримці України з боку багатьох людей у Чехії та завдяки українській культурі, яка разом з тими, хто переїхав через війну, збагачує життя в Чехії. Мистецтва це стосується ще більше, ніж інших сфер життя. Завдяки зв'язкам, які налагоджуються, ми віримо, що наше майбутнє буде спільним ще багато років. „Фестиваль взаємності“ — це маленька демонстрація того, як ми можемо бути разом, що можемо творити разом. Він прагне бути обіцянкою майбутнього, місцем для нових знайомств, початком нових спільних проєктів.

Ми приїжджаємо з виставами, які розмірковують про сучасний світ і життя людини в ньому, бо одна з цілей театру — сприяти розумінню, розкривати реальність, проникати під її поверхню. Ми також приїжджаємо з постановками, що є суто поетичними, адже мета театру — пропонувати красу, світло й духовність. У кожному з обраних фестивальних міст відбуватимуться вистави місцевих митців.

Чеська частина програми складається з 7 вистав 4-х театрів. Театр „Лішень“ представить „Савітрі“, давньоіндійський міф у формі азійської вистави тіней про кохання, що перемагає злу долю, та „Лісові янголи“, ромську казку для дітей. Театр „Тепер вдих і лети”, головний організатор фестивалю, покаже дві вистави та серію театральних мініатюр. Перша з постановок, „І люди живуть. Абдул“, ставить питання про прощення непростимого на тлі історій з війни в Чечні. Друга, під назвою „Вони приходять. Чого вони хочуть? Чого хочемо ми?“, присвячена життю тих, хто залишає свої домівки. „Мініатюри“ — це невеликі твори на теми, які нині хвилюють їхніх авторів.
Театр „Фесте“ запропонує документальну виставу „Жаль“, засновану на інтерв'ю з українськими підлітками в Чехії, що окреслює їхні життя й емоції. „Сліди людської присутності“ сценографки, архітекторки й перформерки Дебори Штисової балансує між перформансом і медитацією на тему простору — як у ньому відображається людське життя, і як на минуле впливає сьогодення.

Театри „Тепер вдих і лети” та „Фесте” співпрацюють з українськими акторками, які через війну поїхали до Чехії, де продовжують розвивати свою творчість. Українські театри, що беруть участь у фестивалі, представлять створені під час повномасштабної війни постановки, які в різний спосіб зачіпають цю тему.

Окрім театральних вистав, на фестивалі також відбудеться показ фільму „Парадокс“ української акторки й режисерки Марії Татаринової про життя й почуття українських студенток у Чехії, майстер-клас театру тіней для дітей, воркшоп з розвитку чутливості до простору та власного тіла в просторі та музичний концерт Павли Домбровської з театру „Лішень“. Ми також запрошуємо всіх охочих на дискусії про теми окремих вистав і для зустрічі всіх учасників.

„Фестиваль взаємності“ відбудеться в Рівному, Житомирі, Чернігові, Києві та Івано-Франківську.